!!! Terugbetaling danskamp !!!

Gelieve ons een e-mail te sturen met naam & geboortedatum van de ingeschreven danser en het rekeningnummer waarop wij het inschrijvingsgeld mogen overschrijven.

Voor de kinderen tot 12 jaar kan u ook opteren om de gelden niet terug te vragen en heeft dan de toelating om het bedrag (€ 32) in te brengen in uw belastingen via het fiscaal attest dat u van ons zal ontvangen.

U recupereert dan 40% à 45%.

Compensatie lidgelden

Tegen het advies in van de meeste sectorfederaties willen wij ons niet beroepen op overmacht en opteren wij om de betaalde lidgelden voor de periode van sluiting te compenseren door ze door te schuiven naar volgend dansjaar.

Trooperlink.png