Door de nieuwe federale maatregelen voor buitenschoolse activiteiten is het voor ons niet mogelijk om de lessen fysiek te laten doorgaan.

Daarom gaan we voorlopig starten met het

geven van ONLINE lessen.

Compensatie lidgelden

Tegen het advies in van de meeste sectorfederaties willen wij ons niet beroepen op overmacht en opteren wij om de betaalde lidgelden voor de periode van sluiting te compenseren door ze door te schuiven.

Trooperlink.png